link rel="Maria Maciejewska Domańska" href="https://www.google.com/+AdwokatMariaMaciejewskaDoma%C5%84skaPozna%C5%84" />

Zespół

Adwokat Maria Maciejewska-Domańska ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie zdobyła dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku asystenta sędziego – pełniąc tę funkcję początkowo w wydziale cywilnym, a następnie w wydziale karnym poznańskiego Sądu. Aplikację adwokacką odbyła w jednej z wiodących poznańskich kancelarii adwokackich, zdobywając doświadczenie w prowadzeniu spraw podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, administracyjnego i prawa pracy. Egzamin adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu zdała uzyskując wyróżnienie za bardzo dobre wyniki egzaminu. Wpisana jest na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Radca prawny Paweł Warulik jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, University of Cambridge Faculty of Law oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie gospodarczym – obsłudze prawnej przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną z energetyką, nowymi technologiami, telekomunikacją, własnością intelektualną bądź przemysłową oraz w prawie umów.

Radca prawny Mateusz Domański jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Prawa Spółek Handlowych. Doświadczenie zawodowe zdobył doradzając oraz koordynując pomoc prawną dla największych przedsiębiorstw z sektora transportu i produkcji. Specjalizuje się w prawie cywilnym, spółek handlowych i nieruchomości. Jest członkiem Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Transplantologii.