link rel="Maria Maciejewska Domańska" href="https://www.google.com/+AdwokatMariaMaciejewskaDoma%C5%84skaPozna%C5%84" />

rozwody

Rozwody

Kancelaria zapewnia specjalistyczną pomoc w prowadzeniu spraw rozwodowych oraz o separację, w tym w zakresie uregulowania spraw związanych z alimentami, władzą rodzicielską oraz rozliczeń majątkowych pomiędzy małżonkami (w tym podział majątku wspólnego, sprawy związane z umowami majątkowymi małżeńskimi). Pomoc prawna świadczona jest przez doświadczonych prawników z wieloletnią praktyką procesową.
Zakres działań Kancelarii obejmuje również polubowne rozwiązywaniem sporów wynikłych na tle stosunków rodzinnych.

rozwód poznań

rozwód poznań