link rel="Maria Maciejewska Domańska" href="https://www.google.com/+AdwokatMariaMaciejewskaDoma%C5%84skaPozna%C5%84" />

zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności nieruchomości bywa skomplikowanym procesem. Reprezentujemy współwłaścicieli w sprawach o ustanowienie wyłącznej własności. Zniesienie współwłasności może polegać też na wyodrębnieniu osobnych lokali. Doświadczenie kancelarii obejmuje miedzy innymi sprawy o zniesienie współwłasności dużych kamienic i mniejszych przedmiotów np. pojazdów i innych ruchomości.