link rel="Maria Maciejewska Domańska" href="https://www.google.com/+AdwokatMariaMaciejewskaDoma%C5%84skaPozna%C5%84" />

Sprawy Cywilne

Sprawy cywilne

Sprawy cywilne. Kancelaria Adwokacka świadczy usługi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego.
Praktyka Kancelarii obejmuje w szczególności kompleksową pomoc prawną dla osób prawnych i podmiotów indywidualnych, sprawy o roszczenia majątkowe i niemajątkowe, sprawy rodzinne, spadkowe, dotyczące wykonania umów prawa cywilnego oraz sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych.

We właściwym, klasycznym prawie cywilnym wyodrębnia się następujące działy:

  • część ogólną – reguluje zagadnienia wspólne dla całego prawa cywilnego;
  • prawo rzeczowe – odnoszące się do rzeczy;
  • prawo zobowiązań – zawierające normy prawa majątkowego o charakterze względnym;
  • prawo spadkowe – zawierające normy prawa dotyczące przejścia praw majątkowych po zmarłym na inne podmioty prawa;
  • prawo rodzinne – reguluje stosunki prawnorodzinne i majątkowe wewnątrz rodziny.

Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące prawa cywilnego, w tym zobowiązań. Nasi prawnicy przygotowują i konsultują umowy prawa cywilnego oraz prowadzą sprawy spadkowe.

Podczas porady prawnej z zakresu prawa cywilnego uzyskuje się kompleksową odpowiedź na nurtujące pytania.

Szczegółowe informacje o typowych prowadzonych sprawach znajdują się w pozostałych zakładkach na stronie.