link rel="Maria Maciejewska Domańska" href="https://www.google.com/+AdwokatMariaMaciejewskaDoma%C5%84skaPozna%C5%84" />

przestępstwa gospodarcze

 

PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE

Zapewniamy fachową obronę w postępowaniach karnych dotyczących przestępstw godzących w obrót gospodarczy (tzw. przestępstwa gospodarcze oraz przestępstwa podatkowe).
Praktyka Kancelarii obejmuje analizę i doradztwo w przedmiocie oceny ryzyka odpowiedzialności karnej za podejmowane decyzje biznesowe oraz ich skutki w zakresie prawa karnego i podatkowego.