link rel="Maria Maciejewska Domańska" href="https://www.google.com/+AdwokatMariaMaciejewskaDoma%C5%84skaPozna%C5%84" />

ekspertyzy

Ekspertyzy prawne

Ekspertyzy sporządzane są fachowo i wnikliwie, również w kooperacji ze współpracującymi z Kancelarią Radcami Prawnymi. Sporządzane ekspertyzy prawne wszechstronnie ukazują dany stan faktyczny przez pryzmat obowiązujących przepisów prawnych, wskazując na ryzyka i zagrożenia prawne oraz finansowe wynikające z istniejącej sytuacji oraz kompleksowo wskazują możliwe rozwiązania i procedury prawne pozwalające uzyskać pożądany efekt.