link rel="Maria Maciejewska Domańska" href="https://www.google.com/+AdwokatMariaMaciejewskaDoma%C5%84skaPozna%C5%84" />

Dozór elektroniczny

dozór elektroniczny

dozór elektroniczny Poznań

Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny to nowoczesny i nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Może być stosowany wobec skazanego na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, w stosunku do którego skazanie nie zapadło w warunkach multirecydywy określonej w art. 64 § 2 Kodeksu karnego.
Dozór elektroniczny jest jednym z systemów wykonywania kary pozbawienia wolności, polegającym na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu aparatury monitorującej, czyli urządzeń elektronicznych oraz instalacji i systemów, które zawierają służące tej kontroli podzespoły elektryczne lub elektroniczne. Pozwala na nadzorowanie wykonywania przez skazanego obowiązków nałożonych przez sąd za pomocą urządzeń elektronicznych i umożliwia odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym – we własnym domu. Kontrola zachowania skazanego przez sąd dotyczy przestrzegania nałożonego na skazanego przez sąd penitencjarny obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie, jak również obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych miejscach lub zakazu zbliżania się do określonej osoby – o ile zakazy takie zostały orzeczone wobec skazanego.

Skazany może ubiegać się o uzyskanie zgody na odbycie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego zarówno przed rozpoczęciem wykonywania kary, jak i po rozpoczęciu jej wykonywania, zatem również w sytuacji, gdy przebywa w zakładzie karnym. W zakresie tym warto wskazać, iż dla osoby pozbawionej wolności obrońcę może ustanowić również inna osoba.
Zalety odbywania kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego są ogromne, albowiem umożliwia on przede wszystkim dalsze wykonywanie pracy, jak również kontynuowanie nauki, korzystanie z rozrywek, utrzymywanie stałych relacji z rodziną itd. Dzięki możliwości odbywania kary w domu nie ucierpią relacje z bliskimi. Pomimo prawomocnego skazania otwiera się ostatnia szansa na uniknięcie funkcjonowania w warunkach izolacji więziennej w zakładzie karnym. Odbywanie kary w trybie SDE wymaga z pewnością odpowiedzialnej postawy i samodyscypliny, jednak pozwala to na uniknięcie rygorów panujących w zakładzie karnym.

Wszystkie postępowania w przedmiocie udzielenia zgody na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego w odniesieniu do skazanych przebywających na terenie właściwości Sądów Rejonowych w: Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Pile, Poznaniu: Poznań – Grunwald i Jeżyce, Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Poznań Stare Miasto; Szamotułach, Środzie Wielkopolskiej, Trzciance i Wągrowcu rozpoznawane są przed Sądem Okręgowym w Poznaniu.
Reprezentujemy w sprawach o uzyskanie zgody na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego, posiadając w tym zakresie bogate doświadczenie procesowe.

W celu uzyskania porady lub reprezentowania w sprawie uzyskania zgody na odbywanie kary „na wolności” w Systemie Dozoru Elektronicznego należy wcześniej ustalić telefonicznie dogodny termin spotkania.