link rel="Maria Maciejewska Domańska" href="https://www.google.com/+AdwokatMariaMaciejewskaDoma%C5%84skaPozna%C5%84" />

postępowania arbitrażowe

postępowania arbitrażowe

 

Prowadzimy sprawy przed sądami arbitrażowymi. Skuteczny zapis na sąd polubowny oznacza konieczność skierowania powództwa przed dany sąd arbitrażowy.

Praktyka Kancelarii obejmuje reprezentację w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi stałymi oraz ad hoc. Stała współpraca Kancelarii z zespołem doświadczonych Radców Prawnych, posiadających unikalne doświadczenie w sporach przed sądami arbitrażowymi, zapewnia wszechstronne i fachowe reprezentowanie interesów Klientów Kancelarii.