link rel="Maria Maciejewska Domańska" href="https://www.google.com/+AdwokatMariaMaciejewskaDoma%C5%84skaPozna%C5%84" />

sprawy spadkowe

Kancelaria zapewnia kompleksowe i specjalistyczne prowadzenie spraw spadkowych, w tym o:
stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, oświadczenia dotyczące odrzucenia bądź przyjęcia spadku, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, stwierdzenie nieważności testamentu, wykonanie zapisu i polecenia oraz spraw dotyczęcych odpowiedzialności za długi spadkowe.