link rel="Maria Maciejewska Domańska" href="https://www.google.com/+AdwokatMariaMaciejewskaDoma%C5%84skaPozna%C5%84" />

prawa konsumenta

Prawa konsumenta

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie ochrony praw konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z regulacjami europejskimi. Praktyka Kancelarii obejmuje wszechstronną pomoc prawną, w tym opracowywanie rozwiązań zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi w zakresie ochrony praw konsumentów oraz ocenę umów, regulaminów i wzorców umownych pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz ryzykiem występowania w nich tzw. klauzul abuzywnych.
Zapewniamy kompleksową analizę i pomoc prawną w zakresie aspektów stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych, w tym w postępowaniach prowadzonych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (np. postępowanie odwoławcze od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, postępowanie sądowe w sprawie uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone). Oferujemy prawną ocenę działań reklamowych przez pryzmat ich zgodności z przepisami prawa konsumenckiego (np. reklama wprowadzająca w błąd).
W obszarze prawa ochrony konsumentów Kancelaria współpracuje z Radcami Prawnymi, posiadającymi wieloletnie doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie.