link rel="Maria Maciejewska Domańska" href="https://www.google.com/+AdwokatMariaMaciejewskaDoma%C5%84skaPozna%C5%84" />

umowy

Umowy

Umowy. Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie sporządzania i analizy umów prawa cywilnego (umowa ubezpieczenia, umowa leasingu, umowa użyczenie, umowa zlecenia, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu, umowa zamiany, umowa dostawy, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa dożywocia i inne).
Praktyka Kancelarii obejmuje nadto kwestie związane z wykładnią oświadczeń woli stron umowy, wykonaniem umowy, karą umowną oraz odpowiedzialnością za nieprawidłowe wykonanie umowy.
Kancelaria współpracuje z doświadczonym zespołem Radców Prawnych specjalizujących się w zagadnieniach umów cywilnoprawnych, co zapewnia Kientom wszechstonną i fachową pomoc prawną.