link rel="Maria Maciejewska Domańska" href="https://www.google.com/+AdwokatMariaMaciejewskaDoma%C5%84skaPozna%C5%84" />

Windykacja przedsądowa

Windykacja przedsądowa Poznań

Kancelaria prowadzi sprawy o zapłatę przeciwko nierzetelnym kontrahentom. Proces windykacji rozpoczynamy wezwaniem do zapłaty, które często okazuje się wystarczające i odnosi efekt w postaci zapłaty kwoty wskazanej w wezwaniu.

Dłużnicy niejednokrotnie informują kancelarię o dokonaniu natychmiastowej zapłaty długu po otrzymaniu wezwania do zapłaty.

Tylko w przypadku braku efektu postępowania przedsądowego sprawa kierowana jest do postępowania upominawczego. na tym etapie dłużnik ma jeszcze szansę uniknąć znacznie większych kosztów procesu akceptując nakaz zapłaty. W przypadku sprzeciwu od nakazu zapłaty sprawa trafia do postępowania zwykłego.

Wezwanie do zapłaty niejednokrotnie powoduje początek naliczania odsetek ustawowych od kwoty głównej roszczenia.

 

windykacja przedsądowa poznań

windykacja przedsądowa poznań