link rel="Maria Maciejewska Domańska" href="https://www.google.com/+AdwokatMariaMaciejewskaDoma%C5%84skaPozna%C5%84" />

alimenty

Adwokat alimenty

W imieniu naszych klientów dochodzimy realizacji ponoszenia przez osoby zobowiązane kosztów związanych z codziennym utrzymaniem dziecka czy małżonka po rozwodzie.
Przygotowujemy pozwy i reprezentujemy w sprawach o alimenty oraz podwyższenie lub obniżenie zasądzonych alimentów. Przygotowujemy wnioski o zabezpieczenie kosztów utrzymania rodziny lub alimentów, co pomaga uzyskać środki utrzymania w trakcie postępowania sądowego, a przed uprawomocnieniem się wyroku.
Warto zaznaczyć, iż w postępowaniu sądowym, którego przedmiotem są alimenty, strona uprawniona do otrzymywania świadczeń alimentacyjnych jest ustawowo zwolniona z obowiązku ponoszenia opłat skarbowych i sądowych.