link rel="Maria Maciejewska Domańska" href="https://www.google.com/+AdwokatMariaMaciejewskaDoma%C5%84skaPozna%C5%84" />

prawo autorskie

Prawo autorskie Poznań

Prawo autorskie.Kancelaria świadczy kompleksową pomoc z zakresu prawa autorskiego. W zakres usług wchodzi w szczególności sporządzanie umów o eksploatację wizerunku oraz umów o eksploatację utworów na potrzeby producentów, deweloperów, wydawców oraz instytucji kultury. Reprezentujemy w sprawach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi oraz w innych sporach w sprawach naruszeń praw autorskich, praw pokrewnych, naruszenia wizerunku oraz baz danych, reprezentujemy twórców artystów podczas negocjacji umów z producentami i wydawcami.

Prawa autorskie kancelaria adwokacka

Prawa autorskie kancelaria adwokacka