link rel="Maria Maciejewska Domańska" href="https://www.google.com/+AdwokatMariaMaciejewskaDoma%C5%84skaPozna%C5%84" />

podział majątku

Podział majątku

Zapewniamy fachową reprezentację w postępowaniach o podział majątku po rozwodzie, w tym w pertraktacjach ugodowych. Postępowania o podział majątku wielokrotnie znajdują finał w zawarciu satysfakcjonującej umowy pozasądowej, co pozwala zminimalizować koszty i czas trwania podziału majątku byłych małżonków.