link rel="Maria Maciejewska Domańska" href="https://www.google.com/+AdwokatMariaMaciejewskaDoma%C5%84skaPozna%C5%84" />

przestępstwa karno-skarbowe

Obrona w sprawach – przestępstwa karno-skarbowe

Kancelaria zapewnia fachową obronę w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, zapewniając:

  • reprezentację przed finansowymi organami postępowania (np. urząd skarbowy, urząd celny) oraz innymi organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze,
  • obronę oskarżonych w postępowaniu sądowym i wykonawczym (prowadzonym po wydaniu wyroku),
  • reprezentację innych stron postępowania (podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej, interwenienta)

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną, obejmującą w szczególności doradztwo prawne, udział w czynnościach procesowych, obronę w postępowaniu sądowym i w postępowaniu wykonawczym oraz udział w negocjacjach w celu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej.

adwokat sprawy karno skarbowe