link rel="Maria Maciejewska Domańska" href="https://www.google.com/+AdwokatMariaMaciejewskaDoma%C5%84skaPozna%C5%84" />

EPU

Adwokat Poznań Elektroniczne postępowanie upominawcze EPU

Kancelaria pomaga dochodzić roszczeń za pomocą Elektronicznego Postępowania Upominawczego – EPU .
Przewagą tego rodzaju postępowania mogą być znacznie niższe koszty sądowe oraz krótszy czas oczekiwania na zakończenie sprawy. Przykładowo opłata sądowa od roszczenia pieniężnego w wysokości 20.000 zł wynosi 250 zł zamiast 1000 zł
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych.
Sąd wydaje nakaz zapłaty w postaci wyłącznie elektronicznej. Również w tej formie kieruje się sprawę do komornika w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia.

Reprezentujemy też osoby które otrzymały nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, wnosząc w ich imieniu sprzeciw od nakazu zapłaty.

strona E-sad.gov.pl