link rel="Maria Maciejewska Domańska" href="https://www.google.com/+AdwokatMariaMaciejewskaDoma%C5%84skaPozna%C5%84" />

reprezentacja pokrzywdzonych

<h1>Reprezentacja pokrzywdzonych</h1>

Pokrzywdzeni mają prawo brania udziału w postępowaniu karnym w charakterze pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych oraz oskarżycieli subsydiarnych.
Kancelaria świadczy wszechstronne usługi związane z reprezentacją interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem. Praktyka Kancelarii obejmuje sporządzanie tzw. prywatnych aktów oskarżenia (dotyczących przestępstw zniesławienia, znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej) oraz reprezentację interesów pokrzywdzonych w postępowaniu karnym – na etapie postępowania przygotowawczego oraz przed sądem. Zakres usług Kancelarii obejmuje reprezentację powodów cywilnych w sprawach karych oraz reprezentację interesów osób nie będących stronami postępowania karnego (w tym świadków, podmiotów gospodarczych). Reprezentacja pokrzywdzonych poprzedzona jest zawsze dokładną konsultacją prawną.

poznań reprezentacja pokrzywdzonych oskarżyciel posiłkowy

Niebieska linia