link rel="Maria Maciejewska Domańska" href="https://www.google.com/+AdwokatMariaMaciejewskaDoma%C5%84skaPozna%C5%84" />

prawo pracy

<h1>Prawo pracy</h1>

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną i prowadzenie postępowań sądowych z zakresu prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem problemów pracodawcy.
Oferujemy w szczególności reprezentację w postępowaniach o: mobbing, odszkodowania pracownicze, czas pracy, wynagrodzenie za pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, odprawy, urlop wypoczynkowy, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, odpowiedzialność materialną pracowników oraz w sporach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.