link rel="Maria Maciejewska Domańska" href="https://www.google.com/+AdwokatMariaMaciejewskaDoma%C5%84skaPozna%C5%84" />

Prawo Gospodarcze

Prawo gospodarcze.

Prawo gospodarcze.Kancelaria prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Sporządzamy umowy i statuty spółek, dochodzimy należności, doradzamy w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z prawem spółek handlowych, prowadzimy przekształcenia, połączenia i podziały spółek. Posiadamy doświadczenia w postępowaniach o wykluczenia wspólnika ze spółki, postępowaniach dotyczących odpowiedzialności osobistej osób zarządzających podmiotami gospodarczymi w przypadku upadłości lub likwidacji spółki oraz o rozliczenia finansowe pomiędzy wspólnikami. Reprezentujemy w toku postępowań prowadzonych w przedmiocie kontroli podatkowych, w postępowaniach przed urzędami skarbowymi, urzędami kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi.

adwokat prawo gospodarcze

adwokat prawo gospodarcze